Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΑΡΘΡΟ 45 4172/13) ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΚΑΙ ΟΓΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ 2021

Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου 2021
image_print