Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 (ΑΡΘ.45 Ν.4172/13) ΣΤ ΔΟΣΗ

Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2015
image_print