Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ DPO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 18ου ( ΜΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021) ΑΠΟ 24

Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου 2021
image_print