Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ DPO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 19ου ( ΜΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021) ΑΠΟ 24

Τρίτη, 12 Οκτωβρίου 2021
image_print