Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 1-2 & 1-3 ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Δευτέρα, 7 Νοεμβρίου 2022
image_print