Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ Α1-Α2 ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2015 (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)

Δευτέρα, 28 Δεκεμβρίου 2015
image_print