Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ Α1 ΚΑΙ Α2 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2020 & ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2021

Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2021
image_print