Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ 11, ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023

Πέμπτη, 2 Μαρτίου 2023
image_print