Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ & ΒΑΡΝΑΛΗ ΠΑΡΓΚΙΝΓ)

Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2020
image_print