Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ & ΒΑΡΝΑΛΗ ΠΑΡΚΙΝΓΚ)

Παρασκευή, 23 Απριλίου 2021
image_print