1

ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΠΑΡΚΟ ΑΛΛΟΝΗΣΟΥ ΝΑΞΟΥ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ )