Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΠΑΡΚΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ & ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ)

Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2023
image_print