Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΠΑΡΚΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ ΑΛΛΟΝΗΣΟΥ ΝΑΞΟΥ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ ΧΕΜΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ)

Πέμπτη, 17 Ιουνίου 2021
image_print