Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΠΑΡΚΟ ΓΕΦΥΡΑ ΖΩΝΚΕ Κ.ΠΑΛΑΜΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ & ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ)

Τρίτη, 11 Ιουλίου 2023
image_print