Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΠΑΡΚΟ Κ.ΠΑΛΑΜΑ & ΓΕΦΥΡΑ ΖΩΝΚΕ)

Πέμπτη, 13 Αυγούστου 2020
image_print