Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΠΑΡΚΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΜΕΛΕΝΙΚΟΥ ΓΟΥΝΑΡΗ ΛΟΥΔΙΑ Κ.ΠΑΛΑΜΑ)

Τετάρτη, 10 Μάρτιος 2021
image_print