Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΠΑΡΚΟ ΜΕΛΕΝΙΚΟΥ ΓΟΥΝΑΡΗ ΛΟΥΔΙΑ Κ.ΠΑΛΑΜΑ)

Πέμπτη, 16 Σεπτεμβρίου 2021
image_print