Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΠΑΡΚΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ & ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ )

Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2020
image_print