Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΠΑΡΚΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ & ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ)

Πέμπτη, 6 Αυγούστου 2020
image_print