Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΠΑΡΚΟ ΞΑΝΘΟΥ ΑΡΓΥΡΥΠΟΛΕΩΣ)

Πέμπτη, 5 Αυγούστου 2021
image_print