Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΠΑΡΚΟ ΞΑΝΘΟΥ- ΑΡΓΥΡΟΠΟΛΕΩΣ)

Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου 2020
image_print