Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΠΑΡΚΟ ΞΑΝΘΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ & ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ)

Παρασκευή, 4 Ιουνίου 2021
image_print