1

ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΒΙΤΣΙ ΠΑΡΟΔΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ)