Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

Πέμπτη, 21 Οκτωβρίου 2021
image_print