Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΒΙΤΣΙ ΠΑΡΟΔΟΣ

Παρασκευή, 5 Μάρτιος 2021
image_print