Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΒΕΡΓΙΝΑΣ & ΧΕΛΜΟΥ)

Παρασκευή, 6 Αυγούστου 2021
image_print