Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ( ΒΟΡΑΖΑΝΗ ΠΑΡΚΙΝΓΚ & ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ)

Παρασκευή, 29 Οκτωβρίου 2021
image_print