Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΕΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΠΟ 01/5/2018 ΕΩΣ 31/5/2018 (ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ)

Παρασκευή, 15 Ιουνίου 2018
image_print