ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΕΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΠΟ 25/4/2019 ΕΩΣ 28/8/2019 (ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟΥ – ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟ)