Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΣΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΌ 01/02/2021 ΕΩΣ ΚΑΙ 28/02/2021

Τρίτη, 20 Απριλίου 2021
image_print