Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΣΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ — ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Τρίτη, 20 Απρίλιος 2021
image_print