Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΑΠΚ “Δ. ΚΡΑΧΤΙΔΗΣ”

Τετάρτη, 9 Ιουνίου 2021
image_print