Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ

Τετάρτη, 8 Μαρτίου 2023
image_print