Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ)

Τετάρτη, 3 Ιουλίου 2024
image_print