Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ( ΚΟΙΝΟΤΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ)

Τρίτη, 19 Ιουλίου 2022
image_print