Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΠΑΡΚΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ)

Παρασκευή, 1 Οκτωβρίου 2021
image_print