Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΠΑΡΚΟ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ)

Τετάρτη, 24 Μαΐου 2023
image_print