Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ & ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΒΑΡΝΑΛΗ)

Δευτέρα, 20 Ιουνίου 2022
image_print