Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΠΑΡΚΟ ΓΕΦΥΡΑ ΖΩΝΚΕ )

Δευτέρα, 20 Ιουνίου 2022
image_print