Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Δ.Δ. ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΚΑΠΗ ΧΩΡΙΣΤΗΣ Β΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Δ.Δ. ΔΡΑΜΑΣ (ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ)

Τρίτη, 6 Φεβρουαρίου 2024
image_print