Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΗ ΜΕ ΑΡ. 2521095758 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 01/04/2020 ΕΩΣ 31/05/2020

Τρίτη, 30 Ιουνίου 2020
image_print