Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΄΄ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ Δ. ΔΡΑΜΑΣ ”

Παρασκευή, 30 Δεκεμβρίου 2022
image_print