Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΔΡΑΜΑΣ

Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2020
image_print