Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Πληρωμή οφειλής της προμήθειας στύλων και πινακίδων ονοματοδοσίας και αριθμοδότησης οδών Μικροχωρίου

Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2023
image_print