Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΓΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ -ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2022
image_print