Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟ ΑΠΟ 1/12/2019 ΕΩΣ 31/12/2019 ΣΥΜΦ.ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.20046/16-7-2019 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Δ.ΔΡΑΜΑΣ

Τετάρτη, 5 Φεβ 2020
image_print