1

ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟ ΑΠΟ 01/01/2020 ΕΩΣ 15/01/2020 ΣΥΜΦ.ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.20043/16-7-2019 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Δ.ΔΡΑΜΑΣ