Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1/1-28/2/2020 (ΣΥΜΒ. 34911/13-11-2019)

Τρίτη, 18 Αυγούστου 2020
image_print