1

ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1/1-28/2/2020 (ΣΥΜΒ. 34986/13-11-2019)