Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΑΝΤΑΠΟΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

Δευτέρα, 7 Ιουνίου 2021
image_print